menu

Zálohy na sociální a zdravotní pojištění.

02.09.2020

Od začátku září se mění některé povinnosti pro OSVČ týkající se záloh na sociální a zdravotní pojištění.

Opět je nutné platit zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Platbu zálohy na sociální pojištění za měsíc září je nutné provést v období od 1. do 30. září 2020, platbu zálohy na zdravotní pojištění je nutné provést v období od 1. září až do 8. října 2020.

Pokud OSVČ zaplatila zálohu za měsíc březen, pak se tato záloha započítá jako záloha za měsíc září.

Důležité je, že za měsíce březen až srpen nedochází k penalizaci u záloh. Na druhou stranu je podstatné si uvědomit, že prominutí penalizace se vztahuje jen na pohledávky za období březen až srpen 2020, kdy u těchto pohledávek vzniká penále až od 22. září. Naopak OSVČ musí počítat s tím, že pokud vznikl doplatek pojistného za rok 2019 nebo starší, pak bylo penále počítáno i za březen až srpen 2020 a prominutí penalizace se v takovém případě neuplatnilo.

Opětovně tedy aktivujte trvalé příkazy, aby nenastaly zbytečné problémy.