menu

Katalog

STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s. - logo

STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s.

Kounicova 67
602 00 Brno

+420 538 711 711

Profil firmy

Jsme společností s více než dvacetiletou tradicí se zaměřením zejména na regenerace a energetické úspory domů ve vlastnictví společenství vlastníků a družstev. Firma má kvalifikované týmy zaměstnanců, které pro regeneraci vašeho domu zajistí:

-stavebně-technické posouzení a koncepci regenerace domu,
-projektovou dokumentaci, audity, štítky budov,
-stavební povolení,
-stavební realizaci,
-výrobu oken a dveří na bázi plastu a hliníku,
-kolaudaci,
-individuální financování s možností splátkového kalendáře,
-zpracování podkladů a úspěšné projednání dotací.

Jaké výsledky pro Vás regenerace domu bude mít:

-snížení spotřeby energie na vytápění, elektrické energie,
-výrazné prodloužení životností konstrukcí a prodloužení cyklu oprav v rámci údržby,
-výrazné navýšení tržní ceny bytu velmi často přesahující vstupní investice,
-zvýšení funkčnosti konstrukcí (výměna balkonů za lodžie, tepelně technické vlastnosti obvodového pláště, oken, dveří a dalších konstrukcí),
-odstranění stávajících závad (plístě, zatékání, tepelné mosty).

Čím garantujeme kvalitu a výhodné financování zakázky investorovi:

-personálním obsazením firmy kvalifikovanými pracovníky s vysokoškolským a středoškolským vzděláním, vyučenými a odborně zaškolenými pracovníky při výrobě a montáží konstrukcí,
-provozním vybavením, kterými firma disponuje, to je jeřáby,lešením, kontejnerovou dopravou, nákladní a osobní dopravou, zdvihacím zařízením,nadstandardním strojním vybavením pro výrobu oken a dveří, provizorními vozovkami, drobnou mechanizací,
-individuální financování zakázky vycházející ze stavebně technického a energetického posouzení objektu, návrhu technického řešení regenerace a disponibilních finančních zdrojů investora,
-referencemi investorů,
-kvalitními konstrukcemi postupně vyvinutými STAVOPROJEKTOU od r. 1991 a ověřenými v praxi:
-STAVO-THERM - vnější kontaktní zateplovací systém,
-STAVO-LODEM - systém přistavěných lodžií,
-STAVO-PLAST - výroba a montáž plastových a hliníkových výplní konstrukcí,
-STAVO-THERM S - systém zateplování střech,
-STAVO-MONT - systém montovaných nástaveb,
-STAVO-BALKON - ocelové zavěšené balkony,
-STAVO-LIFT - přistavěné výtahy.

Galerie