menu

Podmínky užití ochranné známky ČESKÝ VÝROBEK

Nadační fond ČESKÝ VÝROBEK (NFČV) uděluje licenci k užití ochranné známky ČESKÝ VÝROBEK. Ochranná známka je na základě licenční smlouvy ve výhradním vlastnictví NFČV a je registrována u Úřadu průmyslového vlastnictví pod číslem zápisu 174586 již od 23. 11. 1993.

http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.ozs.det?pozk=38381&plan=cs

NFČV na základě výhradní licenční smlouvy vlastní také tyto ochranné známky.

https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.ozs.det?pozk=13889228&plan=cs&s_naze=&s_sezn=%20&s_majs=

https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.ozs.det?pozk=15736921&plan=cs&s_naze=&s_sezn=%20&s_majs=

Obecné požadavky na žadatele o získání licence k užití ochranné známky ČESKÝ VÝROBEK

  • Podnik musí být ve vlastnictví českých státních občanů, resp. české právnické osoby a výtěžek podnikání se nepřevádí mimo území ČR.
  • Žádost může podat pouze výrobce, nikoli zmocněný zástupce (třetí osoba), registrovaný k podnikání na území ČR.
  • Žadatel dokládá v žádosti své identifikační údaje vyplněním elektronického přihlašovacího formuláře. Dále dokládá formou čestného prohlášení, že není v likvidaci a není vůči němu vedeno řízení podle zákona č.182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  • Výrobek, pro který žadatel žádá o udělení značky, musí splňovat platné právní předpisy.
  • Žadatel je povinen v době podání žádosti výrobek nebo skupinu výrobků pod svoji značkou dodávat do oběhu.
Co mohu získat / Název licence
Užití ochranné známky Český výrobek
Zveřejnění v katalogu firem (logo, adresa, telefon, e-mail, odkaz na webové stránky)
Text popisu firmy
Spolupráce na vytvoření firemního profilu
Maximální počet fotografií/obrázků u profilu firmy v katalogu
Zařazení mezi partnery (úvodní foto na hlavní straně, galerie, partnerská sekce)
Marketingová podpora (Facebook)
Marketingová podpora (PPC - Adwords, Sklik) - „ČESKÝ VÝROBEK DOPORUČUJE.“
Propagace vaší firmy prostřednictvím všech kanálů Českého výrobku (web, Facebook, Instagram, LinkedIn,...)
Roční licenční poplatek
Jednorázová cena za vytvoření profilu NA MÍRU
Standard
ANO
ANO
vlastní
NE
1
NE
NE
NE
NE
6 000,-
-
Plus
ANO
ANO
copywriter / textař
ANO, ale pouze textové a grafické úpravy dodaných podkladů
3
NE
ANO
NE
NE
8 500,-
-
Partner
ANO
ANO
copywriter / textař
NA MÍRU - zařídíme profesionální focení vaší firmy či produktů, vytvoříme vaši kompletní prezentaci
9
ANO
ANO
ANO
ANO
10 000,-
25 000,-

Získejte ochrannou známku Český výrobek i vy

Jste hrdí na váš poctivý český výrobek? Chcete disponovat konkurenční výhodou a získat podporu při jeho prodeji? V tom případě se zařaďte do vybrané společnosti téměř 300 firem a podniků, které už ochrannou známku Český výrobek používají. I vaše výrobky si zaslouží lva v českých národních barvách!