menu

JAK PŘIPRAVIT FIRMU NA KORONAVIR – PREVENTIVNÍ DOPORUČENÍ AMSP ČR

13.03.2020

(aktualizováno ke dni 6. 3. 2020)

V souvislosti se šířením koronaviru Evropou jsme si Vám dovolili připravit několik preventivních doporučení ze zkušeností členských firem. Nemáme zatím žádné instrukce ze strany státu, nechceme vůbec šířit paniku, ale kdo je připraven, není překvapen. Je třeba bez odkladu řešit prevenci a připravit firmy provozně. Panika vzniká, pokud lidé nejsou informováni a ponecháni svému osudu.

 1. Omezení konzumace jídla ve velkých skupinách.
 2. Do odvolání zajistit obědy pouze hygienicky zabalené, aby se vyloučila možnost kontaminace při vydávání ve společné kantýně. Zaměstnancům dát k dispozici hygienicky zabalené příbory.
 3. Všechna oddělení vybavit čistícími ubrousky na PC a klávesnice. Všichni mají povinnost si denně čistit klávesnice a PC.
 4. Kuchyňky – z kuchyněk si všichni odnesou své soukromé nádobí a uschovají si ve svých stolech.
 5. Úklid pracovních ploch – všichni zaměstnanci si uklidí své pracovní plochy, které budou maximálně vyklizené. Všechny papíry, vizitky a ostatní vybavení bude uklizeno v šuplících a ve stolech, aby bylo možno provádět co nejlepší úklid a dezinfekci.
 6. Omezit návštěvy do firmy – dodavatelé úplně, zákazníci – na schválení vedení / ředitelů divizí apod. dle organizačního schématu konkrétní firmy. Veškeré schůzky realizovat přes Skype.
 7. Šatny muži – vyklidit police, které nejsou uzavřené. Všechny věci uskladnit do odvolání ve skříňkách.
 8. Šatny ženy –  veškerou svou kosmetiku mít zavřenou ve skříňce.
 9. Zákaz kouření v celém areálu firmy z důvodů shlukování se ve skupinách.
 10. Zaměstnanci vybraných divizí nebudou do práce chodit přes centrální recepci v hlavní budově a budou využívat vchody přímo pro svoje budovy.
 11. Pomoc a podpora montérům v terénu. Vybavit je hygienickými balíčky na cesty (dezinfekce rukou, dezinfekční jednorázové ubrousky, roušky, vitamíny). Požádat montéry, aby omezili co nejvíce kontakt s lidmi z firmy při cestách na centrálu firmy a do poboček firmy pro zamezení případnému šíření na obě strany.
 12. V okamžiku, kdy se použijí spotřebiče ve společných kuchyňkách, vždy se otřou dezinfekčními ubrousky.
 13. Všem zaměstnancům dát příspěvek 200 Kč na nákup vitaminových a potravinových doplňků pro zvýšení obranyschopnosti organismu.
 14. Na WC vypnout vysoušeče rukou. Odstranit papírové kapesníky a veškerou kosmetiku. Nechat pouze mýdlo, dezinfekce, dezinfekční ubrousky a papírové ručníky.
 15. Zajistit celodenní úklid firmy úklidovou firmou – dezinfekce celé firmy.
 16. Určit Koronavirus managera – pracovní náplň: kontrola plnění úkolů a opatření ze zápisů na téma Koronavirus. Zavedení nových opatření.
 17. Rozmístění dezinfekce do prostor – vrátnice, šatny, prostory výroby, kuchyňky, zasedačky. Na WC budou dávkovače vyměněny.
 18. Vybavit menší kanceláře s velkou fluktuací lidí čističkami vzduchu.
 19. Zasedací místnosti – kompletně uklidit, vyhodit staré čisticí prostředky na tabule a dodat nové. Doplnit dezinfekci na ruce.
 20.  Kantýna:
  a) eliminovat dodávku nezataveného jídla od externích dodavatelů;
  b) obsluha kantýny bude do odvolání povinně nosit ochrannou roušku a rukavice;
  c) z pultu odstranit ovoce i pečivo;
  d)  vitamíny budou k dispozici pouze na vydání obsluhou kantýny;
  e)  z kantýny odstranit veškerou výzdobu, květiny, ze stolů odstranit solničky a pepřenky. Nakoupit balený pepř a sůl, které budou vydávány obsluhou kantýny;
  f)  odstranit kelímky;
  g)  k terminálu na objednávání obědů doplnit dezinfekční ubrousky;
  h)  vyčistit varnou konvici v kantýně;
  ch) na vstupní dveře do kantýny instalovat ceduli: zákaz vstupu osobám, které nebyly dezinfikovány.
 21. Vyčistit vzduchotechniku v celé firmě – odbornou firmou – zajistit dezinfekci, vyměnit filtry ve vzduchotechnice.
 22. Telefonní budky – vyvěsit cedule: pokud možno nepoužívat.
 23. Veškerá opatření zavést současně i na pobočkách – zodpovědnost mají vedoucí poboček.
 24. Na pobočkách omezit chození do restaurací.
 25. Nakoupit čističky mobilních telefonů.
 26. Tisk letáků na vchody – oddělit zaměstnance co nejvíce od sebe.
 27. Se strážní službou domluvit otevření recepce už od 6.00 h.
 28. Zjistit možnosti automatického otevírání dveří a antibakteriální kliky.
 29. Svačiny a nákupy sjednávat na základě objednávek asistentky, kantýna poté předá v krabici pod páskou, aby nedošlo ke styku zaměstnanců jiných divizí.
 30. Nákup bezkontaktního automatického lisu na citrusy.
 31. Provozy vybavit novými mikrovlnnými troubami.
 32. Oddělit partie při obědě – možnosti: stan na terase, výhřevná tělesa na terasu.
 33. Zásobování kávou pro lidi z určitých provozů.
 34. Dokoupit teploměry na pobočky.
 35. Omezit přístup montérů do budovy, předávání zakázek přes Skype, elektronicky, složky realizací, výkresy…
 36. Každý zaměstnanec dostane hygienický balíček – rouška, dezinfekční ubrousky a gely.
 37. Vytipovat zaměstnance na home office – s tím, že budou chodit do práce pouze max. 2x týdně.
 38. Rozdělit montéry na pevné týmy, netočit lidi v autech, pevné týmy do odvolání.
 39. Dezinfikovat auta, vybavit auta dezinfekcí.
 40. Vyvíječ ozónu – dezinfekce vozů.
 41. Zajistit komunikaci uvnitř firmy pro případy nouze, přes soukromé kanály – SMS brána a Mailchimp.
 42. Využít vlastní aplikace pro okamžitou informovanost všech zaměstnanců skrze mobilní telefony.
 43. Zajistit informovanost zaměstnanců o aktualitách a nových nařízení, včetně výrob, prostřednictvím nových informačních monitorů.
 44. Dezinfikovat myčky nádobí.
 45. Recepční se bude při příchodu každého hosta povinně ptát, zda nebyl v posledních 14 dnech v rizikové oblasti. Ty, co byli, nevpustí. Ostatní bude upozorňovat na povinnost dezinfikování rukou, která bude pro vstup podmínkou.
 46. HR zajistí informace o: Počtu osob, které jsou momentálně na dovolené a kde. Vedoucí pracovníci budou informovat HR o dovolených svých podřízených, do jaké jedou oblasti, přes jaké dopravní uzly budou cestovat atd. HR poté po jejich návratu bude řešit, jak postupovat a počtu osob, která jsou v domácí karanténě nebo dohodne Home.
 47. Zvážit prodlužování smluv lidem ve zkušební době.
 48. Revidovat finanční zdroje – banka, zásoby, pohledávky.
 49. Odložit školení.
 50. Zajistit na ubytovnách nový hygienický režim.
 51. Naplánovat pro případ karantény režim pro ostrahu majetku a služební vozy.
 52. Předat všem zaměstnancům základní info o postupu, pokud se necítí dobře. Předat kontakty na příslušné hygienické stanice a postup.
 53. Informovat zaměstnance, že firma se cíleně připravuje, má plán. Nedostatek informací způsobuje paniku. 

 

S poděkováním za podklady firmě LIKO-S a.s.

 

Postupně se určitě objeví ještě další informace z jiných zdrojů (média, lékaři apod.), ale prozatím poskytujeme alespoň výše uvedené doporučení. Oficiálním dopisem ze dne 25.2.2020 jsme oslovili předsedu vlády Andreje Babiše, vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy Karla Havlíčka, ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou a ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha se žádostí k vyjádření o plánovaném postupu vlády pro případ, kdyby bylo třeba přistoupit ke krizovým opatřením. O řešení dopadů na MSP a živnostníky vedeme intenzivní jednání s vládou. Průběžně Vás budeme informovat.

 

AMSP ČR v souvislosti s dopady koronaviru na podnikatele prosazuje:

 • Kompenzace mezd a odvodů prvních 14 dnů;
 • Ošetřovné i pro OSVČ;
 • Bezúročné provozní úvěry s odkladem splátek a s možností prolongace a případného navýšení, pokud bude z důvodu karantény či navazujících opatření v důsledku koronaviru podstatně omezen;
 • Apelujeme na vládu a banky ohledně vstřícnosti bank při neplnění úvěrových kovenantů podnikateli a firmami v důsledku těchto opatření, kompenzace úroků z prodlení;
 • Odklad plateb DPH;
 • Odklad plateb za energie a plyn, kompenzace části úroků z prodlení;
 • Zejména pro OSVČ a mikrofirmy kompenzace snížením odvodů na sociální pojištění, u OSVČ snížení záloh pojistného na důchodové pojištění + příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

 

AMSP ČR VYZÝVÁ FIRMY A PODNIKATELE K MAXIMÁLNÍM OPATŘENÍM V OBLASTI PREVENCE VE FIRMÁCH A DODRŽOVÁNÍ VŠECH NAŘÍZENÍ.

V souvislosti s celosvětovým výskytem onemocnění COVID-19 uvádíme přehled doporučených zdrojů informací:

Vláda České republiky
Ministerstvo zdravotnictví České republiky
Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Státní zdravotní ústav

Kontakty na krajské hygienické stanice: http://www.szu.cz/knihovna/hygienicke-stanice-a-zdravotni-ustavy

Další informace viz aktuality na webu: 
http://amsp.cz/clanky-na-webu-amsp/
http://amsp.cz/v-sobotu-navrh-amsp-cr-na-mpo-v-pondeli-zverejneno-konkretni-opatreni-koronavir/
http://amsp.cz/nahrada-nemocenske-v-dusledku-covid-19-statem-amsp-cr-jedna-intenzivne-s-mpo-o-moznych-kompenzacich-pro-podnikatele/

Praktická příručka pro zaměstnavatele od Eversheds Sutherland, advokátní kancelář, s.r.o.:
https://www.eversheds-sutherland.com/global/en/what/publications/shownews.page?News=en/czech-republic/cz/Koronavirus_prakticka_prirucka_pro_zamestnavatele