menu

COVID - 19. Aktuální info pro podnikatele.

26.03.2020

Liberační balíček daňových opatření ke koronaviru

Zveřejněno: 20:00h téma: Aktuality autor: kratochvilova @amsp.cz

Obsahuje informace k přiznání k dani z příjmu, záloze na daň z příjmu, k dani z nemovitosti, k posečkání úhrady daně (např. DPH), pozastavení povinnosti k EET. Připravuje se i zpětné uplatnění daňové ztráty.

Více informací naleznete zde:
Letak_2020-03-26_Liberacni-balicek-danovych-opatreni-kvuli-koronaviru

Moratorium na nájemné schváleno sněmovnou se změnou

Zveřejněno: 20:05h téma: Aktuality autor: kratochvilova @amsp.cz

Sněmovna dne 8.4.2020 změnila návrh vlády na moratorium pro firmy v nájmu, které byly postiženy opatřením vlády ke koronaviru (od 12.3. zavřené provozovny, maloobchod, služby apod.), o odkladu nájemného do 30.6.2020 s platností od 12.3.2020 s tím, že ochranná doba pro ně je po dobu téměř 2 let, do 31.3.2022. Nájemce je povinen doplatit odložené nájemné nově již do 31.12.2020. V době odkladu nájemného, tedy do 30.6.2020, nemůže pronajímatel dát nájemci výpověď z důvodu neplacení nájemného.

Následovat bude projednání návrhu v senátu dne 9.4.2020 a podpis prezidenta.

Moratorium na splátky úvěrů, hypoték a půjček schváleno sněmovnou

Zveřejněno: 20:06h téma: Aktuality autor: kratochvilova @amsp.cz

Sněmovna dne 8.4.2020 schválila návrh vlády k zavedení odkladu všech hypoték a úvěrů podnikatelů i spotřebitelů u bankovních i nebankovních institucí. Týká se všech úvěrů před 26. 3. 2020. Odklad bude možný na 3 nebo 6 měsíců dle volby klienta banky, k čemuž se bude muset klient aktivně přihlásit, jinak běží dále splátkový režim jako doposud. Pokud klient požádá o odklad, banka nebude zkoumat a zařadí do moratoria. Odklad se týká i úroků, splátky se dále nenavýší, pouze se prodlouží doba splácení. U podnikatelských úvěrů fyzických osob jde o odklad jistiny + úroku, u právnických osob pouze o odklad jistiny, úroky se platí i v průběhu moratoria. Smluvní úroky zůstávají v původní výši, tzn. odkládá se vše mimo úroků právnických osob. Spotřebitelské úvěry budou ve stejném režimu, týká se právnických i fyzických osob. Strop úroků se stanoví jako repo sazba (max. základní úroková sazba ČNB) + 8 %, tedy 9 % (na ochranu spotřebitele, neboť úroky od nebankovních institucí jsou velmi vysoké). Klient si opět může vybrat odklad na 3 nebo 6 měsíců a aktivně se přihlásí. Tento režim bude bez poplatků. Moratorium se netýká revolvingu, faktoringu, kontokorentu, operativního leasingu, kreditních karet a nesplácených úvěrů. Začátek ochranné doby je 1. den v měsíci po podání žádosti, max. do 31.10.2020.

Následovat bude projednání návrhu v senátu dne 9.4.2020 a podpis prezidenta.

Příspěvek pro OSVČ ve výši 25.000 Kč schválen sněmovnou

Zveřejněno: 20:07h téma: Aktuality autor: kratochvilova @amsp.cz

Dnes (8.4.2020) schválila sněmovna příspěvek pro OSVČ postižené opatřeními vlády ke koronaviru ve výši 25.000 Kč za období 12.3. – 30.4.2020. Příspěvek byl schválen v předložené podobě, tedy není zde již podmínka meziročního srovnání příjmů za 1.Q., bude se vztahovat i na podnikatele, kteří přerušili živnost (vládní návrh uvádí po 31. 8. 2019). O příspěvek bude možné žádat u finančního úřadu, formulář bude zveřejněn 9.4.2020. Půjde o jednostránkovou žádost, kde se vyplní identifikační údaje, číslo účtu a přiloží se čestné prohlášení. Tento bonus je osvobozen od daně. O příspěvek se může žádat skrze datovou schránku, daňový portál, e-mailem, poštou, na podatelně nebo prostřednictvím sběrných boxů na FÚ. Na žádost budou mít podnikatelé ještě 60 dní po 30. dubnu 2020, start vyplácení se předpokládá v 2. polovině dubna.

Následovat bude projednání návrhu v senátu dne 9.4.2020 a podpis prezidenta.

Více informací na webu MF zde:
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/mf-spousti-primou-podporu-pro-zasazene-o-38055

Nejčastější otázky a odpovědi zde:
https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/sluzby-verejnosti/komunikace-s-verejnosti/casto-kladene-otazky/kompenzacni-bonus-pro-osvc-ve-vysi-25-ti-38072