Podmínky užití značky ČESKÝ VÝROBEK

Nadační fond ČESKÝ VÝROBEK (NFČV) uděluje licenci k užití značky ČESKÝ VÝROBEK. Značka je na základě licenční smlouvy ve výhradním vlastnictví NFČV a je registrována u Úřadu průmyslového vlastnictví pod číslem zápisu 174586 již od 23. 11. 1993.


http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.ozs.det?pozk=38381&plan=cs

 

 

Obecné požadavky na žadatele o získání licence k užití značky ČESKÝ VÝROBEK

  • Podnik musí být ve vlastnictví českých státních občanů, resp. české právnické osoby a výtěžek podnikání se nepřevádí mimo území ČR.
  • Žádost může podat pouze výrobce, nikoli zmocněný zástupce (třetí osoba), registrovaný k podnikání na území ČR.
  • Žadatel dokládá v žádosti své identifikační údaje vyplněním elektronického přihlašovacího formuláře. Dále dokládá formou čestného prohlášení, že není v likvidaci a není vůči němu vedeno řízení podle zákona č.182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  • Výrobek, pro který žadatel žádá o udělení značky, musí splňovat platné právní předpisy.
  • Žadatel je povinen v době podání žádosti výrobek nebo skupinu výrobků pod svoji značkou dodávat do oběhu.
     

 

Chci se stát členem a chci užívat logo Nadace Český výrobek