Seminář zdarma. Softwarová podpora pro spolehlivost.

Pozvánka na seminář

 

Softwarová podpora pro spolehlivost

 

Termín konání: 13. června 2017 od 14.00 hodin

 

Místo konání: Univerzita obrany v Brně, Kounicova 65, 662 10 Brno

 

Zaměření semináře:

Další, v pořadí již 67. seminář odborné skupiny pro spolehlivost (OSS) bude věnován problematice softwarové podpory spolehlivosti. Seminář bude zaměřen na prezentaci internetových informačních zdrojů a softwarových nástrojů určených pro podporu analýz, modelování a výpočtů v oblasti spolehlivosti. Použití vybraných softwarových nástrojů bude demonstrováno na praktických příkladech.

 

Co vám seminář přinese?

Na semináři se účastníci seznámí se čtyřmi příspěvky. První příspěvek bude prezentovat zajímavý přehled hodnotných informačních zdrojů dostupných na Internetu zaměřených na problematiku spolehlivosti a související oblasti. Příspěvek se bude, mimo jiné, zaměřovat na zdroje (učebnice, odborné texty, normy, software, atd.), které jsou zdarma a legálně k dispozici. Druhý příspěvek bude prezentovat rámcový přehled současných softwarových produktů určených pro podporu ve spolehlivosti, které jsou dostupné na trhu. Třetí příspěvek bude podrobně prezentovat vybrané softwarové produkty pro podporu predikce bezporuchovosti (databáze a metodiky predikce bezporuchovosti). Použití software (databází i metodik) bude demonstrováno na praktických příkladech. Poslední příspěvek představí možnosti renomovaného softwarového produktu při modelování bezporuchovosti a bezpečnosti systémů. Na příkladu bude demonstrována analýza stromu poruchových stavů (FTA) systému s využitím software Reliability Workbench od společnosti Isograph.

 

Přihlásit na seminář se můžete na této adrese:

http://www.csq.cz/seminare-a-konference/softwarova-podpora-pro-spolehlivost/

 

 

Obsah semináře a program:

14:00 – 14:15

Prezence účastníků

14:15 – 16:30

Zahájení semináře
Ing. Jan Kamenický, Ph.D. (předseda OSS)

 

Informace o spolehlivosti na internetu
prof. Ing. Zdeněk VINTR, CSc., dr.h.c.
Fakulta vojenských technologií, Univerzita obrany, Brno

 

Softwarové produkty pro spolehlivost
pplk. prof. Ing. David Vališ, Ph.D., Ph.D.
Fakulta vojenských technologií, Univerzita obrany, Brno

 

Softwarová predikce bezporuchovosti
Ing. Michal Vintr, Ph.D.
Nezávislý expert na spolehlivost a bezpečnost produktů

Softwarové modelování bezporuchovosti systémů
Ing. Lenka Vintrová; Jan Nečas; Ing. Petr Pospíšil
IFE-CR, a.s., Modřice

Diskuse a závěr
Ing. Jan Kamenický, Ph.D. (předseda OSS)