Průzkum AMSP - BARIÉRY PODNIKÁNÍ MALÝCH RESTAURACÍ

BARIÉRY PODNIKÁNÍ MALÝCH RESTAURACÍ

Metodologie kvantitativní části:

Cílová skupina: Provozovatelé pohostinství
Výzkumná metoda: CAWI – online dotazovaní
Datum sběru dat: 28.3. – 10.4. 2017

Realizaci sběru dat a analýzu provedla výzkumná agentura IPSOS.

 

http://www.amsp.cz/uploads/dokumenty_2017/TZ/Bariery_podnikani_malych_restauraci_vyslekdy_pruzkumu.pdf