Program EXPANZE: příjem žádostí zahájen.

Byl zahájen příjem žádostí do programu EXPANZE.


Prostřednictvím tohoto programu můžete u Českomoravské záruční a rozvojové banky získat bezúročný úvěr a finanční příspěvek na úhradu úroků u komerčního úvěru na své investiční projekty.


Bližší informace o programu, včetně žádostí ke stažení, jsou k dispozici zde: http://www.cmzrb.cz/produkty-a-sluzby/zvyhodneny-uver-v-programu-expanze

 

Charakteristika produktu

Zvýhodněný úvěr

  • výše úvěru: 2 – 45 mil. Kč, do 45 % způsobilých výdajů projektu,
  • úroková sazba: úvěr je bezúročný,
  • doba splatnosti: až 7 let,
  • čerpání úvěru: 2 roky,
  • odklad splátek jistiny úvěru: až 3,5 roku,
  • zajištění: bude stanoveno individuálně.